economy$ USD 3,7870
economy€ EURO 4,0450
economy£ GBP 4,6840
economyGR ALTIN 149,9200
Son Dakika

Gaün Genel Sekreteri Eroğlu, “Rehberlik Gönüllülük İster”

Gaün Genel Sekreteri Eroğlu, “Rehberlik Gönüllülük İster”
A- A+ A

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu tarafından, 21 Şubat Dünya Rehberler Günü nedeniyle ’’Dünya Rehberler Günü’’ adlı panel GAÜN Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Hönüsü Salonunda gerçekleştirildi.

GAÜN Turizm ve Otelcilik MYO Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Giritlioğlu’nun başkanlığını yürüttüğü panele; GAÜN Genel Sekreteri Ercan Eroğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Uzmanlarından Özgür Çinkay, TÜRSAB Gap Bölgesel Yürütme Kurulu 2. Başkanı Soner Bacaksız ve Gaziantep Rehberler Odası Başkanı Mehmet Severoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Turist rehberliği mesleğinin turizm sektörü için çok önemli olduğunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Giritlioğlu, bir ülkenin, destinasyonun imajının oluşmasında önemli derecede katkıları bulunan son derece kutsal bir meslek olduğunu belirtti. Yrd. Doç. Dr. Giritlioğlu, “Bu meslek ne kadar iyi yapılırsa bir destinasyon açısından o derecede başarıya ulaşılır ve daha fazla turist, ülke imajı ve turizm geliri elde edilebilir. Dünyada ilk üçe oynayan ülkemiz, 2023 yılı hedeflerimizden birincisi ilk etapta ilk beş ülke arasında ikinci etapta ilk üç ülke arasına hem turist varışları hem de turizm gelirleri bakımından bu ülkeler arasına girmek” diyerek, bu hedefe ulaşmada turist rehberlerine önemli pay düştüğünü ifade etti.

GAÜN Genel Sekreteri Ercan Eroğlu, ülkelerin Endüstri, Tarım ve Hizmet ana sektörlerini oluşturan ekonomik göstergeleri arasında Hizmet ana sektörü oranının yüksekliğinin, o ülkenin gelişmişlik düzeyini gösterdiğini; özellikle 1980’li yıllardan sonra hizmet sektörünün alt sektörü olan Turizm sektörünün gelişimiyle, hizmet sektörünün 2014 yılı Ekonomideki yerinin yüzde 58.4 oranına ulaşarak Türkiye ekonomisinin gelişmesine büyük katkı sağladığını belirtti. Ayrıca Turizm eğitiminin önemine değinen Eroğlu, Turizmle ilgili yükseköğretim veren okullarımızda, eğitimin yanı sıra, “yapmış oldukları işi mantıklı, severek ve sorumluluğunu bilerek yapan, ülkesini seven insanlar” yetiştirilmesi gerektiğini de vurguladı.

Türkiye’nin dünya üzerinde en önemli destinasyon yerlerinden biri olması nedeniyle turizm pazarlamasına verilen önem sonucu, gelen turist sayısı ve bıraktığı gelir açısından Türkiye’nin dünyada ilk 5 ülke arasında yer aldığını vurgulayan Eroğlu, turizm pazarlaması elemanları arasında özellikle insan (katılımcılar) unsurunun ön plana çıktığını; işletmelerin bu konuya önem vermesi sonucu dürüst, hakkaniyetli, samimi duygular içerisinde çalışan ve sorumluluklarını bilen çalışanlar sayesinde bu başarıya imza attıklarını belirterek, üst düzey eğitimleri olan entelektüel kişiliğe sahip turist rehberlerinin de Turizm Pazarlaması içerisinde faaliyet gösteren önemli kişiler arasında olduklarını sözlerine ekledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Uzmanlarından Özgür Çinkay ise rehberlerin kültür ve eğitim düzeyi yüksek olan bir sektörün temsilcileri olduğunun altını çizdi. Çinkay, “Türkiye’nin en önemli tanıtım ve gelen misafirleri içerisinde gelen tüm devlet büyüklerine Türkiye’yi tanıtan turist rehberleridir. Her kişi turist rehberi olamayacağı için 2012 yılında bir meslek konunu çıktı. 6326 sayılı Turist Rehberleri Meslek Kanunu’nda da artık resmileşti. Yönetmeliği ile birlikte de şu anda kaçak rehberlik ziyaretlerde denetleme gibi aktivitelerin yapılışında belli bir standardın her şeyi taşıması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Rehberlik ve seyahat acenteciliğinin birbiriyle çok ilişkili olan bir meslek olduğunu söyleyen TÜRSAB Gap Bölgesel Yürütme Kurulu 2. Başkanı Soner Bacaksız, “Bizler işin mutfak kısmındayız. Bir tur organizasyonu yapıyoruz ve program haline getiriyoruz. Burada en önemli görev, o turda görevlendirdiğimiz rehbere düşüyor. Çünkü rehber turun gene.l gidişatında çok önemli bir role sahip. Eğer rehber birikimlerini misafirlere iyi aktaramazsa, onlardan gelecek sorulara cevap veremezse tur sizin için çok kötü geçer ve misafirleriniz turdan memnuniyetsiz bir şekilde ayrılırlar. Eğer rehber birikimlerini çok iyi paylaşırsa memnun bir şekilde ayrılırlar. Bu da geri dönüşüm, hem turizm hem de acentenize katkı anlamında çok farklı olacaktır” dedi.

Gaziantep Rehberler Odası Başkanı Mehmet Severoğlu ise, turist rehberliğinin en önemli şartının yabancı dil bilmek olduğunun altını çizerek, “Yazılı kaynaklarda geçmiş turist rehberlerinin Mısırlı rahipler olarak anlatılmaktadır. Ancak milattan önce 7. Yüzyılda başlayan olimpiyatların özellikle olimpiyat oyunlarının organize seyahatlerinin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Rehberliğin hac, umre gibi ziyaretlerle başladığını gözlemliyorum” diyerek, turist rehberliği mevzuatı ve görevleri ile ilgili katılımcılara bilgi verdi.

http://aygazete.com/yerel-haberler/gaziantep-haberleri/gaun-genel-sekreteri-eroglu-rehberlik-gonulluluk-ister-26680