economy$ USD 3,7870
economy€ EURO 4,0450
economy£ GBP 4,6840
economyGR ALTIN 149,9200
Son Dakika

Eskişehir Diş Hekimleri Odası Başkanı Dr. Cihat Tarkan:

Eskişehir Diş Hekimleri Odası Başkanı Dr. Cihat Tarkan:
A- A+ A

Eskişehir Diş Hekimleri Odası, Sağlık Bakanlığı’nın özel sektörde ve kamuda çalışan 25 bin diş hekimini ilgilendiren, çalışma biçimi ve koşullarını düzenleyen ’Ağız ve Diş Sağlığı Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik’ ile ilgili köklü değişiklikler yapılmak istenmesi konusunda basın açıklaması düzenledi.

Eskişehir Diş Hekimleri Odası Başkanı Dr. Cihat Tarkan, yapılmak istenen değişiklikle diş hekimliği mesleğinin dünyadaki uygulamalarının ve oluşturacağı etik sorunların göz ardı edilerek, toplum sağlığına tüccar yaklaşımı getirdiğini iddia etti. Daha önceki yıllarda Türk Tabipler Birliği’ne uygulanan yaptırımların, Türk Diş Hekimleri Birliği’ne yapılmak istendiği iddiasında bulunan Tarkan, “Bakanlıkça hazırlanan yönetmelik taslağında, diş hekimi diplomasına sahip olmayan kişilere ağız diş sağlığı merkezlerine ortak olma hakkı verilmesine bütün meslektaşlarımız karşı çıkmaktadır” şeklinde konuştu.

Dr. Cihat Tarkan, Türk Diş Hekimleri Birliği olarak yönetmelik hazırlığındaki Bakanlıktan talepleri bulunduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

“Mevcut sağlık kuruluşları faaliyetlerini sürdürebilmeli, yeni açılacak sağlık kuruluşları için hizmetin niteliğini arttırmakla ilgisi olmayan koşullar getirilmemeli, sağlık kuruluşları ancak diş hekimleri tarafından açılabilmeli, sağlıkta reklama izin verilmemeli, tanıtım adı altında reklama kapı aralanmamalı, uygulanacak yaptırımlar ölçülü olmalı. Diş hekiminin sürekli mesleki eğitimini destekleyen kurallara yer verilmeli, düzenlemelerde diş hekimi ile meslek örgütü arasındaki bağı gözeten kurallara yer verilmelidir. Diş hekimliğini ilgilendiren bütün kurallar diş hekimlerinin görüş ve önerilerini etkin biçimde ortaya koyabileceği bir yöntemle yapılmalıdır.”

http://aygazete.com/yerel-haberler/eskişehir-haberleri/eskisehir-dis-hekimleri-odasi-baskani-dr-cihat-tarkan-23361