economy$ USD 3,7870
economy€ EURO 4,0450
economy£ GBP 4,6840
economyGR ALTIN 149,9200
Son Dakika

Arzakçı'dan Proje Üstüne Proje

Arzakçı'dan Proje Üstüne Proje
A- A+ A

Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Abdullah Arzakçı, kadın ve sağlığa ilişkin projelerine açıklık getirdi. Her iki alanda da tüm imkanları seferber edeceklerini vurgulayan Arzakçı, vatandaşlardan projelerini hayata geçirebilmek için destek istediğini söyledi.

7 Haziran’da yapılacak olan genel seçimlere Diyarbakır’dan bağımsız milletvekili olarak adaylığını koyan iş adamı Abdullah Arzakçı, bu kez de kadınlara yönelik yapacağı çalışmaları, halk projelerini ve sağlık alanında yapacağı hizmetleri kamuoyu ile paylaştı. Arzakçı, seçim bildirgesinin en önemli maddelerinden birinin de kadınlarla ilgili çalışmaları olduğunu belirterek, "Öncelikle kadına yönelik her türlü şiddet, kadın istismarı, aile içi şiddet ve kadın cinayetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarım olacak. Kadına hakkettiği değeri verecek ve koruyacak yasal güvenceler için meclis çatısı altında özellikle çalışacağım. Kadınlarımızın toplumda hak ettiği değeri görmesi ve sosyal yaşama adapte olmasının önünü tam manasıyla açacak çalışmalara öncülük edeceğim. Ayrıca ekonomi de bildiğiniz üzere ülke nüfusunun önemli bir kısmını oluşturan kadınların emek piyasalarındaki varlıkları geçmişte olduğu gibi, günümüzde de erkeklerin gerisinde sınırlı kalmıştır. Kadınların toplumsal, sosyal ve ekonomik yaşama katılımları ile toplumsal ve ekonomik kalkınmadan yararlanma biçimleri ve ölçüleri doğru orantılı değildir. Kadınlar işgücü piyasasına katılımlarını kısıtlayan çeşitli ekonomik ve kültürel engeller ile karşı karşıyadır. Kadının çalışma hayatına dahil edilmesi ve bu yönde politikaların izlenmesi ülke kalkınmasında da önemli bir yere sahip olacaktır. Kadının gücünün mevcut durumunun ortaya konulması izlenecek politikalara da ışık tutacaktır. Türkiye‘de kadının sosyal ve ekonomik alana katılımını etkileyen faktörleri araştırıp uygulamaya geçilecek, Hükümet, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, bölgesel kalkınma kurum ve kuruluşları, uluslararası finansal kurumlar ile ortaklaşa çalışmalarla kadınlarımız için belirlenen hedefler gerçekleştirilecek, kadınların işgücüne katılımlarının arttırılması ve güvenceli işlerde istihdamının yanı sıra, kadınların özgürleşmesi ve güçlenmesi, kadınların toplumsal konumlarının iyileştirilmesini destekleyecek her türlü politikalara destek verilecektir" dedi.

"PROJELERE DESTEK OLACAĞIZ"

Vatandaşlardan gelen projeler için uzman bir komisyon kuracaklarını anlatan Arzakçı, bu komisyonla projeleri inceleyip, kentin öncelikleri göz önünde bulundurarak, değerlendirilmesi yapıldıktan sonra, uygun görülenlere destek olacaklarını aktardı. Halktan gelecek projelerin hayata geçmesi ve devlet kurumlarına yönlendirilmesi için ayrıca çaba göstereceklerini dile getiren Arzakçı, "Beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşme adına halktan gelen proje tekliflerini çok önemli buluyorum. Ayrıca desteklenmesine de öncülük etmek vazgeçilmez hedeflerim arasında yer alacaktır" diye konuştu.

"TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLECEK"

Seçim bildirgesinin en önemli maddelerinden birinin de “sağlık” alanında olduğuna dikkat çeken Arzakçı, şunları kaydetti:

"Etkin ve kaliteli bir sağlık sistemi, nitelikli bir toplum için vazgeçilmezdir. Sağlık hizmetine ulaşabilme, herkesin temel insan hakkıdır. Seçilirsem sağlık hizmetlerinin devletin görevi olduğu anlayışından hareketle, sağlık hizmetlerini halkımızın yaşadığı en uç yerlere kadar yayacak, herkesin bu hizmetlerden hakça yararlanmasını, koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerinin bir arada yürütülmesini ve halkın sağlık hizmetlerine katılımını sağlayacak, toplumun sağlık düzeyini geliştirmeyi amaçlayan örgütlenmelerin çabasını vereceğim. Koruyucu sağlık hizmetlerinin, özellikle kırsal kesim ve kentimizin gecekondu bölgelerinde başta olmak üzere tüm bölgede eşit ve düzeyli olarak halkımızın hizmetine sunulmasını istiyorum. Bu kapsamda Özellikle bölgemiz ve ilimizde sağlık alanında ki eksiklikler tespit edilecek, ilgili çalışmalar meclis çatısı altında tarafımca yapılacaktır. Seçim bildirgemde yer alan sağlık çalışmaları, halkımızın bölgemizde ki sağlık hizmetlerinden yararlanma ve memnuniyet durumlarının ortaya konulması, koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin yanı sıra, halkın sağlık eğitimi, toplum kalkınması, sosyal, ekonomik ve çevre koşullarının iyileştirilmesi çalışmalarını da kapsıyor."

http://aygazete.com/siyaset-haberleri/arzakcidan-proje-ustune-proje-39511