economy$ USD 3,7870
economy€ EURO 4,0450
economy£ GBP 4,6840
economyGR ALTIN 149,9200
Son Dakika

Sermaye Artırımlarında 1 Temmuz Dönemeci

Sermaye Artırımlarında 1 Temmuz Dönemeci
A- A+ A

Şirketlerin sermaye yapılarını güçlendirmek ve borçlanma yerine özkaynak finansmanını öne çıkarmak için tasarlanan yeni vergi düzenlemesi 1 Temmuz’da yürürlüğe giriyor. Yeni düzenleme nakit sermayesini artıracak şirketlere yüzde 50’ye varan vergi indirimi oranları sağlıyor. Sermaye artırımlarını 1 Temmuz öncesi yapan şirketler bu indirimden yararlanamayacak.

1 Temmuz’dan itibaren uygulanmaya başlanacak yeni vergi düzenlemesiyle, sermaye şirketlerinin nakit sermaye artırımları üzerinden hesaplanacak tutarın yüzde 50’si oranında vergi indirimi imkanı doğuyor. Düzenleme; nakit sermaye şirketleri veya yeni kurulan sermaye şirketleri için geçerli olacak. Nakit olarak ödenmiş sermayenin ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak yapılan hesaplama ile tutarın yüzde 50’si ilgili hesap dönemine ait kurumlar vergisi matrahından indirilecek.

Şirketlerin nakit sermaye artışlarına ilişkin vergi düzenlemesi ile ilgili değerlendirmede bulunan Esin Avukatlık Ortaklığı danışmanlarından Vergi Bölümü Başkanı Dr. Erdal Ekinci, “Yeni vergi düzenlemesi, şirketlerin sermaye yapılarının güçlendirilmesini ve yabancı kaynak kullanımı yerine öz kaynak kullanımını özendirmeyi hedefliyor. Süreçte zamanlama önemli rol oynuyor: Şirketlerin, ilgili vergi avantajından yararlanabilmeleri için artırım işlemlerini 1 Temmuz’dan sonra yapmaları ciddi bir avantaj sağlayacaktır. Zira bu tarihinden önce yapılacak nakit sermaye artırımlarında, ilgili indirimden faydalanılamayacak” dedi.

Yeni düzenlemeye göre;

Nakit sermaye artırımı teşvikinde finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri yararlanamayacak.

Şirketlerin, sermaye artırım kararının alındığı veya yeni kurulan bir şirket söz konusu olduğunda, ana sözleşmesinin tescil edildiği mali yılda başlamak üzere, her mali yıl içinde faiz oranının yüzde 50’sinin kurumlar gelir vergisi matrahından düşülmesine izin verilecek.

Söz konusu indirim tutarı, nakdi sermayenin ödendiği ayın tümü dâhil olmak üzere, mali yılın kalan ayları için hesaplanacak ve matrahın yetersiz olması durumunda düşülemeyen tutarlar, bir sonraki yıla devredecek.

Nakit dışındaki varlıkların devri, birleşme, iktisap ve bölünme işlemlerinden veya özkaynak kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan sermaye artırımları, indirim hesaplamasında dikkate alınmayacak.

Yeni vergi düzenlemesinde düşülecek faiz oranını değiştirmek gibi konularda Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

http://aygazete.com/ekonomi-haberleri/sermaye-artirimlarinda-1-temmuz-donemeci-99926