economy$ USD 3,7870
economy€ EURO 4,0450
economy£ GBP 4,6840
economyGR ALTIN 149,9200
Son Dakika

Geka'dan Güney Ege Bölgesi'ne 25 Milyon Tl Destek

Geka'dan Güney Ege Bölgesi'ne 25 Milyon Tl Destek
A- A+ A

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), 2015 yılında Aydın, Muğla ve Denizli illerinde "Alternatif Turizm, Üretim ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi ile Yenilenebilir Enerji" projelerine 25 milyon TL’lik destek sağlayacak.

GEKA, 2015 yılı proje teklif çağrısının tanıtım toplantısı Denizli’de gerçekleştirildi. Toplantıya Denizli Vali Yardımcısı Erol Türkmen, GEKA Genel Sekreteri Süleyman Alata ile GEKA birim amirleri katıldı. GEKA tarafından açıklanan mali destek programı kapsamında kar amacı güden işletmelere yönelik "alternatif turizm", kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik "alternatif turizm altyapısı", kar amacı gütmeyen ve kurum ve kuruluşlar için "üretim ve ticaret altyapısının geliştirilmesi" ile "yenilenebilir enerji" konularında 2015 yılı proje teklif çağrısıyla toplam 25 milyon TL’lik bir kaynağın Aydın, Denizli ve Muğla illerinden oluşan Güney Ege Bölgesi’nde kullandırılmasının planlandığı bildirildi.

GEKA 2015 Proje Teklif Çağrısı’nın detayları hakkında bilgiler veren GEKA Genel Sekreteri Süleyman Alata, "Güney Ege Bölgesi’nde alternatif turizmin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacını taşıyan Alternatif Turizm Mali Destek Programı, Kar Amacı Güden İşletmelere Yönelik Alternatif Turizm ve Kar amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı olmak üzere iki farklı bileşenden oluşuyor. Bu program kapsamında toplam 14 milyon 500 bin TL’lik kaynağın bölgede projesi başarılı bulunan işletme ve kurumlara aktarılması planlanıyor. Toplam 8 milyon TL kaynak ayrılan Kar Amacı Güden İşletmelere Yönelik Alternatif Turizm Mali Destek Programı’nda termal ve sağlık turizmi ile spor, macera ve doğa turizminin geliştirilmesinin yanı sıra yöresel ürünlerin tarihi ve kültürel öğelerin turizme entegre edilmesi amaçlandı. Azami proje süresinin 12 ay olduğu programa kar amacı güden işletmeler, sermayesinin tamamı ya da yüzde 75’inden fazlası özel sermayeye ait olan işletmeler ile bu kapsamdaki küçük ve orta büyüklükteki işletmeler başvuru yapabilecek" dedi.

Program kapsamında doğal yaşam, termal turizm ve agro-turizm konseptine uygun konaklama tesisleri, sualtı dalış, sörf, kitesörf, yamaç paraşütü, yelkencilik gibi eğitim merkezleri, alternatif turizmde butik otelciliğe yönelik konaklama tesisleri, yöresel ürünleri ve yerel kültürü içeren özel müzecilik, bölgenin turistik değerlerine özgü hediyelik eşya üretimi, termal konaklama tesislerinde hizmet kalitesinin iyileştirilmesi, tedavi odaklı faaliyetlerin geliştirilmesi gibi projelere asgari 50 bin TL, azami ise 500 bin TL destek sağlanacağını belirten Alata şunları kaydetti:

"Kar amacı gütmeyen kuruluşların başvuru sahibi olduğu Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı’nda ise (Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri) toplam 6 milyon 500 bin TL’lik bir bütçe belirlendi. Özellikle kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversite rektörlükleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, STK’lar ve turizm altyapı birlikleri Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı’na başvuru yapabilecek. Alternatif turizm öğelerinin yenilikçi yöntemlerle tanıtılması, termal ve sağlık turizmi, yayla ve kış turizmi, agro turizm, trekking, bisiklet, rafting, dağcılık, motokros vb. alternatif sporlara yönelik turizm, müzecilik, tarihi yapıların restorasyonu ve alternatif turizmde akıllı telefon uygulamaları gibi projelere asgari 100 bin TL azami ise 600 bin TL kaynak tahsis edilecek."

ÜRETTİM VE TİCARETE 6,5 MİLYON TL

Üretim ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 6 milyon 500 bin TL destek verileceğini açıklayan Alata, "Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların projelerine asgari 100 bin TL azami ise 600 bin TL destek sağlanacak. Bölgede üretim ve ticaret alanlarında sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, hizmet kalitesinin ve çeşitliliğinin artırılması, verimliliğin ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ile pazarlama imkanlarının ve pazar ağlarının güçlendirilerek tanıtılması amacıyla tasarlanan programda uygulamaya geçecek projelerin süresi 24 ay olacak" dedi.

YENİLEBİLİR ENERJİYE ÖNEMLİ DESTEK

Bölgede yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması ve enerji maliyetlerinin azaltılması amacıyla kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik tasarlanan Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı için 4 milyon TL’lik bir bütçe belirlendiğini ifade eden Alata, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda özellikle; üniversite rektörlükleri, kamu, yerel yönetimler, teknoloji geliştirme bölgeleri, STK’lar, KSS ve OSB’ler ile Birliklerin projelerine değerlendirmede öncelik verilecek. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji ve biyokütle enerjisine yönelik projelerin destekleneceği program kapsamında bölgede üretim süreçlerinde, atık yönetiminde, kamusal alanlarda yenilenebilir enerjinin ve bu kapsamda yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması hedefleniyor. Proje süresinin 12 ay olduğu programda uygun projelere asgari 100 bin TL azami 600 bin TL hibe desteği sağlanacak."

EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

GEKA’nın, 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında yürütülecek mali destek programlarıyla ilgili bölge paydaşlarını ve uygun başvuru sahiplerini bilgilendirmek amacıyla Aydın, Denizli, Muğla il ve ilçe merkezlerinde 16 Şubat 2015’ten itibaren bilgilendirme toplantıları düzenleyeceği belirtildi. Toplantıların 48 ilçe merkezinde ve il merkezlerinde de ikişer defa gerçekleştirileceği, 2015 Yılı Mali Destek Programları hakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi ve eklerinin tamamının ajans merkezinden, Aydın, Denizli, Muğla Yatırım Destek Ofislerinden ve Ajans’ın internet sitesinden (www.geka.org.tr) temin edilebileceği kaydedildi. Proje tekliflerinin son başvuru tarihi 8 Mayıs 2015 saat 18.00 olarak açıklanırken, başvuru sahiplerinin bu tarihe kadar kadar ajansın internet ortamında yer alan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi-Proje ve Faaliyet Destek Yönetimi (KAYS-PFDY; http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/) üzerinden başvurularını yapmaları gerektiği ve sistemden çıktı alınarak 15 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18.00’den önce matbu olarak ajansa ulaştırılması gerektiği açıklandı.

http://aygazete.com/ekonomi-haberleri/gekadan-guney-ege-bolgesine-25-milyon-tl-destek-59149