economy$ USD 3,7870
economy€ EURO 4,0450
economy£ GBP 4,6840
economyGR ALTIN 149,9200
Son Dakika

E-Ticaretin İş Yaşamına Etkileri

E-Ticaretin İş Yaşamına Etkileri
A- A+ A

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Evrim Erdoğan, gelecek yıllarda akıllı cihazlardan alışveriş yapma oranının yükseleceğini, bunun yanında sosyal medyanın da önemli bir dijital pazarlama alanı olacağını söyledi.

Bilgi toplumunun ortaya çıkışının bilim ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen yenilikler sonrası olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Evrim Erdoğan, “Gerek üretimde gerek tıpta gerekse ekonomik alanlarda yoğun olarak bilgiye dayalı teknolojiler kullanılmaktadır. Geçmişte hantal yığınlar halinde taşınması zor olan bilgisayar ve bilgisayar teknolojilerinin kullanımı artık kolay ve anlaşılır hale gelmiştir. Yeni iletişim teknolojileri artık uydu haberleşmelerinde küçük sistemlerin kullanımını kablosuz iletişimin yaygınlaşmasını ve internet-extranet-intranet gibi iletişim araçlarını, bütünleşik haberleşme sistemlerini ortaya çıkarmıştır. Nihayet bilgi toplumu bilgi ekonomisini ortaya çıkarmıştır. Bilgi ekonomisi özellikle internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte ‘yeni ekonomi’ olarak anılmaya başladı. Yeni ekonomi ile birlikte internet kullanımının yaygınlaşması ve iş hayatında kullanılmaya başlanmasıyla beraber birçok iş alanının geleneksel yöntemleri değiştirmiş ve yeni iş, e-pazarlama gibi kavramları ortaya çıkarmıştır. E-iş her türlü iş bağlantılarını ve bunlarla ilgili kısımların elektronik ortamda yürütülmesini tanımlayan bir kavramdır. İş kavramı elektronik ticaret(e-ticaret) ve elektronik pazarlama kavramını iş hayatına sokmuştur. E-ticaret her türlü malın ve hizmetin bilgisayar teknolojisi, elektronik iletişim araçlarını kullanarak alım satımını kapsayan bir kavramdır” dedi.

“E-TİCARETİN BAZI DEZAVANTAJLARI”

E-ticaretin alıcılara ve satıcılara pek çok faydası bulunduğunu söyleyen Erdoğan, “ Satıcılar açısından; yeni pazarlar, yeni müşteriler, daha geniş kitlelere erişim, düşük yatırım, işletme maliyeti, talebe karşı daha hızlı uyum, yüksek kar elde etme, pazara giriş engellerinin ortadan kalkması, rekabetçi ortama uyum, 7/24 açık bir ticaret imkanı ve zaman tasarrufu gibi imkanlar sunmaktadır. Alıcılar açısından değerlendirildiğinde ise daha fazla seçenek, ürünleri hızlı, kolay ve zahmetsiz bulabilme, zaman tasarrufu ve alıcının pazarlık gücünü artırması gibi faydalar sağlamıştır. Bunun yanında e-ticaretin bazı dezavantajları da bulunmaktadır. İnternet üzerinden dağıtılan bilgi üzerindeki denetim eksikliği bu dezavantajların başında bulunmaktadır” diye konuştu.

“KOBİLER İÇİN ÇOK UYGUN BİR TİCARET ŞEKLİ”

E-ticaretin, küçük ve orta ölçekli işletmeler(KOBİ) için çok uygun bir ticaret şekli olduğunu ifade eden Erdoğan, “E-ticaretin işletmelerin pazara giriş engellerini ortadan kaldırması büyük işletmelerin yanında rekabet etme şansı olmayan küçük ölçekli firmalarda pazardan pay alabilme şansını arttırmıştır. KOBİ’ler sunduğu ürün seçeneklerinin artmasını, ürünlerin kalitesinin yükselmesini, ödeme teslimatın hızlanmasını sağlamaktadır. Tüketicilerin bilgiye ulaşımını kolaylaştırdığı için potansiyel tüketicilerin pazara arz edilen ürünler hakkında bilgi sahibi olmalarına imkan vermekte ve çok sayıda üreticinin uluslararası pazarlara girmelerini kolaylaştırmaktadır. Daha düşük fiyatlı ve kaliteli ürünlerin pazara girmesi üreticiler arasında rekabetin artmasına ve tüm ticari işlemlerin maliyetinin düşmesine neden olmaktadır. E-ticaretin ekonomik hayata en büyük etkilerinden biri rekabet konusundadır. Sanal ortamda ticaretin tüm dünyayı kapsadığından rekabeti arttırır. Piyasada rekabetin yüksek olması fiyatları düşürür. Dolayısıyla tüketici açısından daha ucuz, kaliteli ve sürekli mal tedariki imkanı doğar. E-ticaret işletmelerin iş yapma şeklini de değiştirmektedir. Big data sayesinde bilgiler elektronik ortamda tutulmakta, güncellenmekte ve istenildiğinde ulaşılabilmektedir. İşletmeler açısından müşteri listeleri, fiyat listeleri, sipariş formları, reklam videoları vb. her türlü doküman ve materyal kullanıma ve ulaşıma hazır saklanmaktadır. Bu nedenle işletmelerde müşteri ilişkileri de kolay ve hızlı hale gelmiştir. E-ticaret sadece bilgisayarlar üzerinden değil çoklu kanallardan da yapılabilmektedir. Bu kapsamda mobil ticaret de, özellikle mobil cihaz kullanım oranının ve harcama oranının yüksek olduğu ülkelerde gelişen bir kanal olarak ön plana çıkmaktadır. Önümüzdeki yıllarda akıllı telefon, akıllı TV, tablet gibi akıllı cihazlardan alışveriş yapma oranının yüksek oranlarda olacağı beklenmektedir. Bunun yanında sosyal medyanın önümüzdeki yıllarda önemli bir dijital pazarlama alanı olacağı düşünülmektedir” şeklinde konuştu.

http://aygazete.com/ekonomi-haberleri/e-ticaretin-is-yasamina-etkileri-21070
Etiketler: Samsun, Samsun Haberleri